Změna předkupního práva od 1.7.2020

Změna předkupního práva od 1.7.2020

Pokud jste nemovitost koupili a budete ji následně prodávat nebo darovat, nemusíte svůj podíl na nemovitosti žádnému ze spoluvlastníků již nabízet. Ale v případě, že byste nemovitost např. zdědili, budete tuto povinnost mít po dobu 6 měsíců od nabytí.

Po uplynutí této lhůty bude následný převod bez nutnosti nabídnutí předkupního práva. Určitě se tímto usnadní převody bytů, ke kterým jejich vlastníci mají ve spoluvlastnickém podílu garážová stání, sklepy nebo předzahrádky.

Také vlastníkům podílů na pozemcích, se při převodu uleví, jelikož jim odpadnou vysoké náklady na dodržení nabídky předkupního práva, které bývala někdy vyšší než samotná cena převáděného pozemku.